ZELFHYPNOSE

Door de vele "hypnoseshows" hebben de meesten onder ons zich hierover een bepaald beeld gevormd. Deze vorm is maar een klein aspect binnen de mogelijkheden van het hypnosegebeuren. Er bestaan echter verschillende toepassingsmogelijkheden die een grote therapeutische waarde kunnen hebben om het eigen evenwicht terug te vinden, angsten te elimineren en een totale ontspanning te realiseren.

Eerst wil ik toch even aanstippen dat ieder van ons wel eens onder een (lichte) hypnotische toestand geweest is. Heb je ooit meegemaakt dat je 's nachts op de autostrade reed en door het eentonig geronk van de moter en door steeds naar hetzelfde punt te staren, het wel leek of de hele omgeving niet meer bestond. Wel, dit is een lichte vorm van hypnose !

Hypnose kan men verklaren als suggestie of autosuggestie, naargelang de indrukken van buitenaf komen of uit jezelf. De eerste vereiste echter om in een "suggestieve toestand" te komen is een bepaalde vorm van rust. Onze hersenen produceren voortdurend trillingen op verschillende golflengtes naargelang we zenuwachtig of rustig zijn. Om tot een rusttoestand te komen moeten we zoveel mogelijk alfagolven produceren. Door die rusttoestand en eventuele positieve be´nvloeding van buitenaf (o.a. muziek) zullen we meer en meer onze linkerhersenhelft uitschakelen. Hierdoor zullen suggesties makkelijker in ons onderbewustzijn doordringen.

Dit opent dan weer mogelijkheden om van dwanggewoontes (b.v. roken of overgewicht) af te raken, doordat we de reflexen die hiervan oorzaak zijn kunnen neutraliseren. Bovendien kunnen we jeugdtrauma's opsporen en de belemmerende invloed hiervan oplossen, doordat ons onderbewustzijn deze informatie sinds onze geboorte heeft opgeslagen.

STARTPAGINA