REIKI
FOTO


Het Japanse woord 'Reiki' betekent 'universele levensenergie'. Het wordt gedefinieerd als de kracht die in alle levensvormen aanwezig is. Het wordt ervaren als een liefdevolle energie die je levenskwaliteit verhoogt, je bewustzijn verruimt, je spirituele groei bevordert, je voert naar innerlijke rust…optilt naar een hogere dimensie.

Je afstemmen op Reiki impliceert dat iedereen gerespecteerd wordt in zijn eigenheid en geloofsovertuiging en zijn eigen verantwoordelijkheid draagt m.a.w. hier is geen sprake van goeroes, dogma's, sekte…..
Werken met deze energie helpt bij het oplossen van blokkades, het verwerken van emoties, het verminderen van pijn en brengt een genezingsproces op gang. Deze bijzondere manier van handoplegging is zeer doeltreffend zowel voor jezelf, als om anderen te zuiveren en in harmonie te brengen, zonder de eigen energieën te schaden.

Iedereen heeft deze mogelijkheid in zich, doch doordat deze gave in onbruik geraakt is, moet men opnieuw afgestemd worden op deze hogere energie en er weer bewust leren mee omgaan. Dit gebeurt tijdens de Reiki-lessen.

Initiaties voor jongeren zijn bedoeld voor 7- tot 14-jarigen om hen op een aangename manier met de Reiki -principes te leren werken en af te stemmen op deze hogere energie.

Reiki I : omvat 4 initiaties of inwijdingen dat de overdracht van deze universele energie mogelijk maakt. Tijdens de 6 lessen leer je de Reiki- principes te integreren in je dagdagelijkse leven, kan je wat opsteken van de ervaringen van de anderen en een antwoord vinden op je vragen.

Reiki II : omvat 1 inwijding die je trillingsfrequentie verhoogt. Tijdens de lessen ontvang je de Reiki -symbolen met de bijhorende mantra's en doen we praktische oefeningen op de verschillende toepassingsmogelijkheden.

Reiki III : omvat 1 inwijding die je mogelijkheden vergroot. Je ontvangt de bijhorende symbolen en mantra's die je instaat stellen spiritueel te groeien. Tevens wordt je ook de mogelijkheid geboden als Master te fungeren.

Reiki-Avonden : deze avonden zijn vooral bedoeld om zowel Reiki te ontvangen als te geven, om zo je energie op een hoger peil te houden. Tevens bieden deze avonden de mogelijkheid om Reiki te ervaren.

Wij hopen dat je in de geborgen sfeer van ons centrum je veilig genoeg kan voelen om aan dit levensavontuur te beginnen!


STARTPAGINA