NUMEROLOGIE

We hebben het vaak te druk. Bijna al onze energie gaat op aan de dagelijkse bezigheden, op het werk, thuis, in hobby's. Zelden besteden wij genoeg tijd aan ons innerlijk behalve als we daartoe gedwongen worden, wanneer we in een crisis terecht komen, ziek of oud worden. Gewoonlijk echter staan we niet zolang stil bij ons zelf. Het is al moeilijk genoeg de ontwikkelingen in onze omgeving een beetje bij te benen. Toch lopen wij zo het gevaar te worden uitgehold en te leven zonder aandacht voor ons innerlijk leven.

Numerologie kan ook voor jou een oplossing zijn om inzicht te krijgen in je eigen functioneren.

Velen van ons willen dolgraag meer over zichzelf weten. We wensen ons leven beter te begrijpen, erachter te komen waardoor bepaalde dingen gebeuren en waarom we reageren zoals we doen. Een beeld vormen van jezelf is niet zo eenvoudig. Toch kan er met behulp van numerologie heel wat informatie bij elkaar gevoegd worden. Informatie waar veel uit te leren valt: je levensdoel en de bestemmingskoers om dat te bereiken. Blijf je je krampachtig vastklampen aan je oude 'ik' of ga je met numerologie op zoek naar je ware innerlijk. Dat deel dat voor jezelf en anderen tot nu toe verborgen is gebleven? We kennen enige wetenschappen die ons meer over ons zelf kunnen vertellen, bijv. de astrologie, de handlijnkunde en de handschriftkunde. De minst bekende is waarschijnlijk wel de numerologie of getallenleer; net als alle andere is deze wetenschap op feiten gebaseerd en gelden bij het beoefenen ervan bepaalde vaste regels. Numerologie is de kennis der getallen of vibraties en werd al eeuwen geleden door grote wijsgeren toegepast. Pythagoras (6e eeuw voor Chr.), wijsgeer en wiskundige en stichter van de 'School voor Ingewijden' heeft zijn leringen mede gebaseerd op zijn vele theorieŽn over de uitstralingskracht van nummers, cijfervibraties en trillingsgetallen.
Door de numerologie leren we iets over onszelf en onze medemensen, over krachten die ons beheersen, op welke wijze we zelf over onze grootste kracht beschikken; over onze levenscycli en over de vibraties daarvan, over de uitdagingen die het leven ons zal stellen en ten slotte over wat we het beste kunnen doen en wat we toch maar beter kunnen laten.

Numerologie wijst je de weg om je persoonlijkheid te ontwikkelen en daardoor je wereld te verbeteren.


STARTPAGINA