Bij sommige pagina's kun je foto’s bekijken indien je klikt op het fototoestelletje rechts naast de titel..

Iedere cursist kan op verzoek een bewijs van deelneming of betaling ontvangen.

Na elke cursus bestaat de mogelijkheid om aan een examen deel te nemen, waarmee je een aangepast certificaat verkrijgt..

Daar het aantal cursisten beperkt is, vragen wij U tijdig in te schrijven.
Inschrijvingen zijn defenitief na betaling van het cursusbedrag of een voorschot van 50 €.
Stortingen op het rekeningnummer BE55 4082 0928 5144 (BIC : KREDBEBB) met vermelding van de eigen naam, de plaats en de cursus waarvoor je jezelf inschrijft.
Vb: Jan Janssens - astrologie - Lubbeek.

Lid worden kan door betaling ter plaatse of storting van 15 € met vermelding “lidgeld”.

STARTPAGINA